Taniec

Taniec jest jednym ze sposobów zabawy i odprężenia, formą fizycznego wyżycia, przeżywania i przekazywania emocji.

Dziecko podczas zajęć tanecznych zdobywa świadomość części własnego ciała, pozycji w przestrzeni, nabywa pewności siebie. Poprzez ruchy taneczne wpływa na usprawnienie funkcjonowania prawej półkuli mózgowej, odpowiadającej za orientację w przestrzeni oraz czynności artystyczne, manualne i wyobrażenia.

Taniec doskonali ogólną koordynację. Rozwija cechy ruchu ludzkiego, takie jak lekkość, sprężystość, gibkość, płynność, skoczność. Uczy wyrażać ruchem pewne stany emocjonalne oraz uczucia. Sprawia dzieciom wiele radości i przyjemności.

Leć na górę