Karate

Karate 2 razy w tygodniu z podziałem na grupy

To sport, który rozwija ciało i umysł. Nasze przedszkolaki uczą się cierpliwości, koordynacji ruchowej, równowagi, samoobrony oraz pewności siebie.

Leć na górę