Program

Co oferujemy?

Oferujemy szeroki program zajęć

Placówka realizuje wymagany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej program wychowania przedszkolnego w oparciu o książki wiodących wydawnictw na rynku polskim. Realizujemy również program nauczania matematyki według metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, w oparciu o książkę „Dziecięca matematyka” oraz elementy „Metody dobrego startu” profesor Marty Bogdanowicz. Korzystamy również z podręcznika „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”.

Realizujemy obszary edukacji w przedszkolu według nowej podstawy programowej:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych.
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Wychowanie przez sztukę.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

W cenie czesnego dodatkowo proponujemy:

Rytmika

2 razy w tygodniu przy akompaniamencie pianina.

Dowiedz się więcej

Karate

2 razy w tygodniu z podziałem na grupy.

Dowiedz się więcej

Język angelski

Sukces naszych uczniów są naszymi sukcesami.

Dowiedz się więcej

Taniec

Taniec jest jednym ze sposobów zabawy i odprężenia.

Dowiedz się więcej

Logopedia

Badania logopedyczne wszystkich dzieci odbywają się we wrześniu.

Dowiedz się więcej

Integracja sensoryczna

1 raz w tygodniu z podziałem na grupy.

Integracja sensoryczna

Organizujemy również uroczystości z udziałem rodziców i opiekunów:

 • wspólne kolędowanie,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Dzień Mamy i Taty,
 • Dzień Dziecka,
 • zakończenie roku przedszkolnego w formie wspólnych zabaw w ogrodzie,
 • uroczyste zakończenie roku przedszkolnego dla najstarszej grupy.

W ramach współpracy przedszkola z rodzicami (opiekunami) :

 • zapraszamy na spotkania indywidualne rodziców z psychologiem (sposoby postępowania z dzieckiem, porady, pytania itp.),
 • zapraszamy na zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycielki z czynnym udziałem rodziców,
 • zapraszamy do przedstawienia swojego zawodu i opowiedzenia nam o nim,
 • przeczytania dzieciom ulubionej książki swojego dziecka lub swojej z okresu dzieciństwa,
 • przedstawienia swojej pasji.

Leć na górę