Rytmika

Rytmika odbywa się 2 razy w tygodniu przy akompaniamencie pianina.

To zajęcia umuzykalniające rozwijające poczucie rytmu, naukę reagowania ruchem na zmiany tempa, dynamiki, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej. Podczas zajęć dzieci nie tylko słuchają muzyki, uczą się piosenek, tańczą ale również grają na instrumentach muzycznych i innych przyborach.

Leć na górę