Logopedia

Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu prowadzi mgr Agata S. Badania logopedyczne wszystkich dzieci odbywają się we wrześniu i na ich podstawie wyłania się dzieci ze wskazaniami do terapii logopedycznej.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy indywidualnej i w grupach 2-3 osobowych. Zarówno metody pracy, czas, jak i pomoce logopedyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci.

Praca terapeutyczna obejmuje m.in:

  • diagnozę logopedyczną dzieci we wszystkich grupach wiekowych,
  • terapię wad wymowy,
  • rozbudzanie chęci do mówienia,
  • rozwijanie słownika czynnego i biernego dzieci,
  • doskonalenie umiejętności poprawnego i pięknego wypowiadania się,
  • ścisłą i systematyczną współpracę z rodzicami dzieci uczęszczającymi na zajęcia,
  • w razie potrzeby – skierowanie do różnych specjalistów, którzy mogą
    pomóc w przezwyciężaniu różnych trudności dzieci.

Droga Mamo, Drogi Tato!

Jeżeli Twoje dziecko ma kłopoty logopedyczne, pamiętaj, że nie wystarczą same ćwiczenia u logopedy. Konieczna jest też Twoja pomoc. Wystarczy chęć i chociaż dziesięć minut ćwiczeń dziennie.

Ćwiczyć można wszędzie – w drodze do szkoły, w kuchni, na spacerze. Starajmy się mówić prawidłowo i wyraźnie. Chwalmy dziecko za jego wysiłek i cierpliwość nawet, gdy efekty są bardzo małe. Dziecko ćwiczy chętnie i lepiej, jeśli czuje akceptację i zainteresowanie ze strony osoby dorosłej.

W razie wszelkich wątpliwości i pytań można zawsze przyjść do logopedy.

Leć na górę