Jak pomóc dziecku uczyć się na błędach i wyciągać z nich wnioski?